RGNT No. 1 Scrambler

Forside » Varer » RGNT No. 1 Scrambler

RGNT No. 1 Scrambler

Lejepriser

 • Leje (fre-man) weekend 1.495,00 kr.
  Fri km inkluderet.
 • Leje (man-fre) 1.495,00 kr.
  Fri km inkluderet.
 • Leje (uge) 2.995,00 kr.
  Fri km. inkluderet.
 • Leje (Måned) 5.995,00 kr.
  Fri km. inkluderet
Leje kan ikke starte/ende på lørdag or søndag (highlighted).
Afhentning/aflevering personligt is unavailable.
Total: kr.
Lejeaflevering inden for days
Varenummer (SKU): 2022099 Kategori:
Share on:

Specifikationer:
Tophastighed: 120 km/t
Rækkevidde: 148 km
Vægt: 161 kg

Udstyr:
- Black Tärnsjö lædersæde
- Automatisk gear
- LED forlygter og blinklys
- 7″ LCD touch display
- Cloud connectivity
- GPS
- 4G

Ladetid: 220V lader
20 – 80%: 3,5 timer
0 - 100%: 7,5 timer

Lejebetingelser:
Leje af motorcykel er betinget af at føreren/lejeren har gyldigt MC-kørekort.
Lejen er inkl. fri km kørsel ekskl. ladning. El-motorcyklen er fuld ladet ved afhentningen og skal afleveres igen opladet minimum 50%.
Manglende ladning afregnes med 300,- kr.
Føreren / lejeren er ansvarlig for motorcyklens tilstand, så som tjek af bremser, dæktryk m.m.
Køretøjet må ikke udlånes til tredjepart. Ved bortkomst af lader/ladekabel m. Taske faktureres med kr. 2.495,- og fratrækkes i depositum. CARCLUB A/S stiller ikke udstyr til rådighed under lejeperioden.

Afhentning / Aflevering:
Afhentning og aflevering skal ske hos i den CARCLUB A/S afdeling hvor elmotorcyklen er lejet og efter oplyste tidspunkt.
Afhentning er fra kl. 14.00 - 16.00.
Aflevering er fra 09.00-11.00 på dagen hvor lejemålet slutter.
Det anbefales altid at kunden tager billeder af motorcyklen ved udlevering. Af hensyn til næste lejer er det vigtig med rettidig aflevering.
Ved forsinket aflevering beregnes kr. 500,- pr. påbegyndt time. Ved aflevering af motorcyklen før tid, er der ingen refusion i lejebeløbet.
Afleveres motorcyklen ikke til aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader og tab, som opstår i perioden indtil motorcyklen afleveres. Kontrakten kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse fra CARCLUB A/S.

Sådan er du forsikret under din lejeperiode:
Lejen inkluderer en fuld kaskoforsikring med en selvrisiko på 7.700 kr. Der er en selvrisiko i forbindelse med hver kaskoskade, ansvarsskade, parkeringsskade, tyveri eller misligholdelse af motorcykel (skrammer, ridser m.m.) på kr. 7.700,- dog hvis mindre skade betales hvad skade reelt koster at udbedre. Forsikringen dækker ikke skader på kobling, gearkasse, motor, dæk eller fælge. Udskiftning af dæk er ikke omfattet forsikringen.
Det er lejerens ansvar i lejeperioden, at motorcyklen altid efterlades låst med styrlås.

Depositum ved leje af RGNT:
Depositum Kr. 7.700,- ved leje af motorcykler. Depositum refunderes senest 10 hverdage efter hjemkomst, såfremt motorcyklen returneres uden skader og ridser, i ren og ordentlig stand. For sen tilbagelevering evt. færdselsbøder, parkeringsbøder og andre afgifter forårsaget af lejer. Medbring dette ved aflevering af motorcyklen. Administrationsomkostninger forbundet med kontrolafgifter og bøder koster kr. 250,- inkl. Moms pr. sag.

Afbestilling:
Ved afbestilling indtil 30 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 100% af lejeprisen. Ved afbestilling i perioden 30 – 15 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 50 % af lejen. Ved senere afbestilling end 15 dage før lejeperiodens begyndelse, hæfter lejer for den fulde leje, hvis motorcyklen ikke udlejes i den reserverede periode. Reservation/Betaling: Senest 30 dage før lejemålets start, betales det fulde lejebeløb samt depositum. Ved booking længere end 30 dage ud i fremtiden, betales lejen 30 dage før bookingtidspunktet. Der betales online med dankort, Visa/dankort og MasterCard.

Er uheldet ude?
I tilfælde af at mc bryder sammen eller involveres i uheld meddeles dette straks til CARCLUB A/S på telefon indenfor åbningstid 72 170 701 og uden for åbningstid 20 48 11 04 skriv en SMS hvis telefonen ikke besvares. I tilfælde af nedbrud/uheld efter lejekontrakten er udløbet, er lejer forpligtet til at betale alle skader og omkostninger, da mc uden gyldig kontrakt ikke er forsikret. Ved hændelige uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning. Dog er der oprettet SOS international vejhjælp på alle cykler, så transporten tilbage til CARCLUB A/S er dækket. Alle reparationer må UDELUKKENDE udføres af RGNT - medmindre andet er aftalt skriftligt med CARCLUB A/S.

Ulykke og/eller tyveri:
I tilfælde af ulykke eller kriminel handling mod køretøjet er lejer forpligtet til at:

1. Straks at foretage politianmeldelse
2. At udfylde skadeanmeldelse
3. Kort og præcist beskrive hændelsen og evt. notere navn på vidner
4. Ikke at anerkende skyld eller indgå aftaler i forbindelse med hændelsen
5. Ikke at forlade køretøjet uden at have truffet passende forholdsregler
6. Straks at underrette CARCLUB A/S pr. telefon eller skriftligt på kontakt@carclub.dk

CARCLUB A/S er ikke forpligtet til at tilbyde lejer et erstatningskøretøj i tilfælde af uheld, ulykke eller kriminel handling. Hvis erstatningsleje alligevel tilbydes, skal lejer betale for et nyt lejemål. Der skal altid er lægges nyt selvrisikodepositum for erstatningskøretøj.

Uautoriseret brug af køretøjet:
Lejer er forpligtet til at benytte køretøjet med de forholdsregler som køretøjets egenskaber kræver, at overholde færdselsloven samt at undgå enhver situation der kan skade køretøjet eller tredjepart. Det er ligeledes lejers forpligtelse at sørge for, at køretøjet ikke anvendes af andre end lejer. Sker dette alligevel er alle skader og tab både vedrørende køretøjet og tredjepart lejers ansvar. I særligt grove tilfælde af uautoriseret brug, kan CARCLUB A/S kræve afsavnsomkostninger på op til 500 kr. pr. dag. Skader opstået ved uautoriseret brug på køretøjets ind- og udvendige dele er lejers fulde ansvar. Ved uautoriseret brug er lejer forpligtet til at dække alle udgifter og omkostninger opstået som følge heraf ved modregning i depositum eller kontant betaling, hvilket lejer med sin underskrift giver sit fulde samtykke til. Lejers underskrift på kontrakten betragtes som accept af lejebetingelserne. I tilfælde fordringen må inddrives ved inkasso, betaler lejer alle hermed forbundne omkostninger til advokater, rettergangsfuldmægtige samt sagsomkostninger selvom disse ikke er rets pligtige.

Uautoriseret brug omfatter, men er ikke grænset til følgende eksempler: - Ignorerer advarselslamper eller signaler og mislyde - Videreudlejning - Køretøjet anvendes til at trække andre køretøjer - Kørsel på steder som ikke er egnet bl.a. strand, racerbane m.m. - Kørsel med flere personer end godkendt - At føre køretøjet træt, udmattet, syg eller under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin - At benytte køretøjet efter lejeperiodens afslutning - Klistermærker må ikke fjernes, disse påsættes igen for lejers regning, hvis det er sket. Nøgler: Hvis lejer mister nøgler vil lejer vil blive opkrævet omkostningerne til fremstilling af nye nøgler. Det påhviler lejer at betale alle udgifter forbundet med levering af reservenøgler.
Vi forbeholder os ret til, at nægte en udlejning til hver en tid uden at oplyse om grunden herfor.

Tro- og loveerklæring – Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (127)
Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, ikke vil køre i bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.
Ved min underskrift på denne tro- og loveerklæring accepterer jeg at være fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af denne bil, hvis jeg eller den jeg overlader bilen til, overtræder lov om vanvidskørsel.
Jeg anerkender ved min underskrift at være blevet orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum til sælger på det lånte/leasede/lejede køretøjs værdi i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres af politiet, jf. lov om vanvidskørsel.
Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt.
Der tages hertil forbehold for, at virksomheden kan opstille erstatningskrav for forhold relateret til udlånet, herunder for fremtidig mistet lejeindtægt og fuld erstatning for den aftalte leje/leasingydelse i leje/leasingperioden.
Jeg erklærer på tro- og love, at jeg ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg i tilfælde af konfiskation under min varetægt har betalingsevnen til at erstatte, det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende afdragsordning.

Bliv opdateretFå nyheder fra CARCLUB direkte i din indbakke.